• 10 Thiết bị

  Thời gian sử dụng 6T - 1 năm

  Chứng chỉ cực kỳ ổn định

  Download không giới hạn

  Update ứng dụng max free

  Chỉ tính phí theo thiết bị

  Cài đặt app hoàn toàn tự động

  Max thiết bị mua thêm gói mới

  Mua ngay
 • 50 Thiết bị

  Thời gian sử dụng 6T - 1 năm

  Chứng chỉ cực kỳ ổn định

  Download không giới hạn

  Update ứng dụng max free

  Chỉ tính phí theo thiết bị

  Cài đặt app hoàn toàn tự động

  Max thiết bị mua thêm gói mới

  Mua ngay
 • 100 Thiết bị

  Thời gian sử dụng 6T - 1 năm

  Chứng chỉ cực kỳ ổn định

  Download không giới hạn

  Update ứng dụng max free

  Chỉ tính phí theo thiết bị

  Cài đặt app hoàn toàn tự động

  Max thiết bị mua thêm gói mới

  Mua ngay
 • Chứng chỉ cá nhân

  Sử dụng tài khoản dev cá nhân

  Chủ động Upload chứng chỉ lên hệ thống

  Chủ động quản lý TK dev của cá nhân

  Hệ thống sẽ thu phí 20k /1 thiết bị

  Chỉ tính phí khi có thiết bị cài đặt

  Mọi chức năng hoạt động như gói thương mại

  Mua ngay